Training: Slimmer (samen)werken

Uitgangspunt in het traject Slimmer (samen)werken is om samen te kijken hoe het anders en slimmer kan. De aanzet tot verandering en groei start echter altijd bij de leiding.
Wat kan je ertoe bewegen aan de slag te gaan met Slimmer (samen) Werken?

Denk maar eens aan thema’s als:

• Verhogen van het niveau van leiderschap;
• Betere onderlinge samenwerking;
• Meer verantwoordelijkheid naar de werkvloer;
• Werken aan open en heldere communicatie;
• Wachttijden uit de processen halen;
• Reduceren van onderhanden werk en/of voorraad;
• Vergroten van mobiliteit van medewerkers;
• Aansluiten bij de dynamiek van de markt.

Het programma wordt aangevuld met thema’s die uit de barometer (Quick Scan) naar voren komen.

Werkwijze

De noodzaak of wens tot veranderen ligt bij iedere organisatie anders. Om die reden start het traject Slimmer (samen)werken met de afname van een barometer (quick scan), om de huidige situatie (ist) te beschrijven. Op basis van deze informatie wordt een programma gemaakt. Het programma bestaat uit een aantal vaste onderdelen en enkele nader te bepalen onderdelen die uit de barometer naar voren komen.

Het traject Slimmer (samen) Werken is vooral een awareness training: je krijgt inzicht in de mogelijkheden om verbeteringen door te voeren in de organisatie. Waar mogelijk zullen zelfs eerste resultaten geboekt worden. Resultaat is altijd een plan van aanpak om te komen tot de gewenste situatie (soll). In dit plan wordt opgenomen op welke wijze het bedrijf aan de slag kan gaan. Het is vervolgens aan het gehele bedrijf om na deze opstart te bepalen tot hoever deze wil gaan in het doorvoeren van verbeteringen.


Duur

De opstarttraining Slimmer (samen)werken bestaat uit acht dagdelen.


Deelnemers

Directie en leiding zijn altijd actief betrokken bij het trainingstraject. Afhankelijk van de resultaten uit het barometeronderzoek en de voorgestelde verbeterdoelen kan de gehele organisatie deelnemen of kan gestart worden met medewerkers die de bevoegdheid hebben om veranderingen door te voeren. Dit wordt in overleg met de leiding bepaald.


Schrijf je in middels onderstaand formulier

  • MM slash DD slash JJJJ
    mm/dd/jjjj
  • Door dit formulier te versturen gaat u akkoord met onze privacyverklaring en verkoopvoorwaarden.

Vraag de opleiding aan middels onderstaand formulier

  • MM slash DD slash JJJJ
    mm/dd/jjjj
  • Door dit formulier te versturen gaat u akkoord met onze privacyverklaring en verkoopvoorwaarden.